(EXT) Examen Teórico de Capitán de Yate

Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Avda. Beiramar, 55, 36202 Vigo. Tfno. 886 11 08 25/886 11 08 26

El evento está terminado.